folder Технические науки. Транспорт

Документы

pdf IPv6 Security issues Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

Iskandarov Sanjar Quvondiqovich,

G’aybullayev

Abdulaziz G’ofurovich,

Akbarov Akmal Salohiddinovich

Urganch Branch of Tashkent University of Information Technologies, Tashkent University of

Information Technologies

While the current version 4 of the Internet Protocol (IPv4) has scaled incredibly, several shortcomings have surfaced. Initially, the lack of IP addresses seemed to be the most urgent problem. The IETF has initiated the development of a next generation Internet protocol [1].The main goal was to create a protocol that solves the address space problem. Because of the fundamental changes it had meant, there was an opportunity to make other improvements to IPv4. The new protocol became known as IPv6. It has become clear, that security is top priority in today’s networks, thus with the introduction of IPv6 there is an opportunity to introduce new security features to the Internet Protocol. Besides the new functions, the protocol indirectly influences security also. It is still debated whether this influence increases overall security. IPv6 security issues are discussed in the paper is given.

pdf MATHEMATICAL METHOD OF DATA ALLOCATION OP-TIMIZATION IN COMPUTER NETWORKS TO PROTECT IN-FORMATION ON COMPUTERS FROM UNAUTHORIZED ACCESS Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

Valeriy Solya

Department of the Mathematical Methods of system analysis of the Educational and Scientific Complex "Institute for Applied Systems Analysis. National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Rapid development of the information technology and active introduction of computer networks (CN) into activities of organizations and institutions has stepped up the development of trends that are associated with the search for new approaches to solving the issues of provision of security of corporate information exchange and that are, inclusively, related to the need for effective protection of sensitive corporate information from access of legitimate users of the network who have not been authorized to access such information.

pdf АНАЛІЗ І АВТОМАТИЗОВАНИЙ ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ WI-FI ДЛЯ МОБІЛЬНИХ СИСТЕМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Дацко Р. О., Грицюк Ю. І.

Львів, Україна

В Україні, на сьогодні, існує величезна проблема змобільним інтернетом. За останні роки кількість користувачів смартфонів збільшилася у три рази (до 24%). За даними досліджень 71% українських користувачів, входить в інтернет зі своїх смартфонів щодня. Причому 14% українців відвідують інтернет-сторінки частіше зі смартфонів, ніж з комп'ютерів, і ще 8% - лише з мобільних телефонів. Попри це, для більшості власників мобільних пристроїв, мобільний інтернет – це більше ніж розкіш. Україна займає перше місце по найдорожчому мобільному інтернеті в Європі. Коли весь світ вже давно перейшов на 4gзв’язок, Україна тільки нещодавно отримала право користуватись 3gзв’язком. На жаль, і ця технологія не є доступною всім користувачам смартфонів/

pdf АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 300

Сакипов К.Е, к.т.н., Башим М.

г.Астана, Республика Казахстан

С ростом экономики и повышением качества жизни во всем мире растет спрос на энергию. Проблема растущего дефицита энергии можно решить двумя способами: 1) продолжить поиски богатых источников энергии, 2) разработать новые источники энергии и топлива. При этом необходимо учитывать минимальное воздействие на окружающую среду. В своей работе предлагаю разработать метод получения электрической и тепловой энергии, основанный на комплексной переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

pdf ВИКОРИСТАННЯ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО СТРУМУ В СИСТЕМІ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Шупіло Сергій

м. Київ, Україна

Використання двох родів струму в системі тягового електропостачання залізниць склалося історично. Вся справа в тому, що на зорі електрифікації використовувалися тягові електродвигуни (ТЕД) виключно постійного струму. мовою, Електромеханічні характеристики двигунів постійного струму ідеально підходять для цілей тяги, забезпечує можливість досить простими засобами регулювати швидкість і крутний момент в широких межах, можливістю працювати з перевантаженням

pdf ВИМОГИ ДО ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 314

Кириченко Олена Василівна Полтава, Україна Пелик Леся Василівна

Львів, Україна

Геосинтетичні матеріали, зокрема, геотекстильні неткані (ГНМ), останнім часом усе ширше почали використовуватися у будівництві різноманітних об’єктів. Найчастіше під час придбання цих товарів головними пріоритетами стають ціна, торгова марка, рекламна інформація виробників, а не якість, набір властивостей, завдяки яким геосинтетики можуть використовуватися за функційним призначенням.

pdf ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВО КОМПОЗИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 306

Я.Рахимов, З.Абдукаххоров

город Наманган, Узбекистан 

Статья посвящена важной проблеме-созданию новых конструкционных материалов с использованием сверхтвердого композиционного алмазосодержащего материала предназначенного для оснащения инструментов различного назначения эксплуатирующегося в условиях интенсивного абразивного воздействия и значительных динамических нагрузках.

pdf ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ РІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ВИБОРУ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 328

О. І. Лактіонов,

аспірант Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка (ПНТУ),

Полтава, Україна

Переважна більшість сучасних науковців [1-3], праця яких спрямована на дослідження питання оцінювання інтегральної компетентності фахівців, спираються на те, що компетентність – це інтегральна характеристика особи, яка відбиває рівень його знань, умінь, навичок і професійно-важливих якостей, необхідних для виконання ним виробничих функцій, а також рівень знань і умінь, необхідних для професійного зростання, зміни профілю роботи, а також інноваційної діяльності.

pdf ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ В ПРИПОРОГОВОЙ ОБЛАСТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 327

Сайдуллаева Нурила, Тагаев Нурлыбек, Уралов Байдулла,Тагай Айнабек, Ахмедов Мадияр, Абдираманова Карлыгаш г. Шымкент, Республика Казахстан

Эксплуатационная надежность и долговечность многих конструкций связана с циклической прочностью их элементов, например, при эксплуатации рабочих колес гидравлических турбин это - лопасти, на железной дороге это вагонные полуоси, железнодорожные рельсы, коленвалы в автомобильном двигателе или в строительной конструции которые подвергаются воздействию переменных нагрузок.

pdf К ВОПРОСУ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В РЕКУПЕРАТИВНОМ ТЕПЛООБМЕННОМ АППАРАТЕ ГТУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 315

Достияров А.М.д.т.н., профессор,Махамбет Ж.М. -соискатель

КазАТУим.С.Сейфуллина

Казахстан, г. Астана

Теплообмен между поверхностью теплообмена и обтекающим ее потоком теплоносителя происходит за счет явлений конвекции и излучения. В большинстве практически используемых теплообменных аппаратов ГТУ уровень рабочих температур таков, что доля лучи¬стого теплового потока в передаваемом тепловом потоке пренебрежимо мала. Поэтому обычно рассматривают только конвективный тепловой поток, а доля лучистого теплового потока учитывается введением соответствующей поправки к конвективному тепловому потоку. В высокотемпературных теплообменниках или холодильниках-излучателях, где процесс большею частью или целиком определяется излучением при расчете теплообмена, используют закономерноститеплового излучения.

pdf КЛАСИ ПНЕВМОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЇХ СТАЦІОНАРНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Гладюк В.М.

Тернопіль, Україна

Пневмотранспортні системи (ПТС) широко використовуються у транспортній галузі та промисловості в якості складних стаціонарних або мобільних виконавчих механізмів з програмним управлінням в режимі автоматизованого програмно-апаратного управління.

pdf МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОТВЕРДОСТИ ОБРАЗЦОВИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО ТВЕРДОГО СПЛАВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 313

Я.Рахимов, З.Абдукаххоров

город Наманган, Узбекистан

Качество большинства деталей определяется в первую очередь по твердости. Твердость и микротвердость металлов и сплавов зависят от химсостава, мехсвойства и обработки. Твердость металлов в отожженном состоянии бывает низкой, а после термической обработки - высокой. Поэтому твердостью металла называют свойство материала оказывать сопротивление пластической деформации при контактном воздействии индентора на поверхностные слои материала. Определение твердости вследствие быстроты и простоты осуществления, а также возможность без разрушения изделия судить о его свойствах, получило широкое применение для контроля качества материала в металлических слоистых литых деталях [1,2].

pdf ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ФРЕЗ ВАРЬИРОВАНИЕМ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА СВЯЗУЮЩЕГО АБРАЗИВНЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ ИХ ОБРАБОТКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Головчук Сергей Анатольевич, Савченко Денис Александрович

г. Киев, Украина

Использование абразивных композиционных материалов – это необходимая составляющая технологического процесса изготовления и заточки твердосплавных фрез. Рабочие характеристики абразивных композитов сильно влияют на износостойкость заточенных инструментов, а значит и на долговечность их работы. Увеличение долговечности работы торцевых фрез может быть достигнуто путем улучшения условий контактного взаимодействия поверхности твердого сплава и абразивного композита при обработке фрез. Улучшение контактного взаимодействия, в свою очередь, можно достигнуть усовершенствованием структуры инструментального материала. Перспективным решением проблемы усовершенствования структуры инструментального материала является использование абразивосодержащих композитов на основе металлополимеров, содержащих слои графена.

pdf ПРО МОЖЛИВІ МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ АВТОКОЛИВАНЬ В ЛАПІ КУЛЬТИВАТОРА Популярные

Владелец Число скачиваний: 306

Човнюк Юрій, Гуменюк Юрій

Київ, Україна

Питання щодо обґрунтування раціональних параметрів ґрунтообробних робочих органів вібраційного типу пов’язане з необхідністю аналізу їх поведінки від дії на них ґрунтового середовища, а також знання процесів, які при цьому відбуваються в ґрунті.

pdf СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ: WINDOWS, LINUX, MACOS Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

Абдурахманова Нигора Нурмахамадовна

Медетова Кундуз Муратовна

Убекистан, Ташкент

В данной статье анализируются основные и дополнительные функциональные возможности самых известных на сегодняшний день операционных систем.

pdf ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛЕИ ПГУ ТЭЦ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ УГЛЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 314

Достияров А.М., профессор кафедры теплоэнергетики, д.т.н.,

Умирзаков Р.,ст.преп. кафедры теплоэнергетики, м.т.н.,

Шуренбайулы Даулет, магистрант2 курса

Казахстан, г Астана АО «Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина»

Рассмотрены методические подходы, методы расчета и исследования технико-экономических показателей и эффективности ПГУ ТЭЦ с поточными газификаторами угля при комбинированном производстве электрои теплоэнергии, синтез-газа и водорода. Рассмотрена методика расчета поточных газификаторов угля с определением конструктивно-компоновочных и расходно¬термодинамических параметров. Приведены результаты исследования технико-экономических показателей и эффективности, расходно-термодинамических, конструктивно-компоновочных и схемных параметров ПГУ ТЭЦ с поточными газификаторами.

pdf УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 317

Абдурахманова Нигора Нурмахамадовна

Узбекистан, Ташкент

В данной статье рассмотрены сущетвующие угрозы информационной безопасности в современных компьютерных сетях. К настоящему времени известно большое количество разноплановых угроз различного происхождения, таящих в себе различную опасность для информации. Виды угроз - это основополагающий параметр, определяющий целевую направленность защиты информации.