folder Юридические науки

Документы

pdf АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 309

Штурба Надія Василівна

Науковий керівник: к. ю. н., доцент Панькевич Василь Миколайович

м. Вінниця, Україна

У статті досліджуються особливості адміністративної відповідальності за бюджетні правопорушення. Розглянуто підстави адміністративної відповідальності за порушення бюджетного законодавства та проаналізовано та проаналізовано судову практику з відповідних питань.

pdf АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

Карынов Чолпонбай

г. Бишкек. Кыргызская Республика

Социально-экономическая и политическая стабильность, устойчивое экономическое развитие – основные проблемы, волнующие граждан нашей страны. В этой связи действия, направленные на создание эффективной экономики и формирование общества, основанного на социальной справедливости, будут успешными лишь при условии налаживания консенсуса между сторонами, участвующими в социальной и экономической жизни.

pdf ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ ЯК ВИД ДОКАЗІВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 306

Гайдук Дмитро Костянтинович

Одеса, Україна

Сучасний період розвитку інформаційних технологій ввів в обіг ще один різновид носіїв інформації, який прийнято називати цифровими носіями. Саме особливість нових носіїв інформації, їх відмінність від звичних паперових носіїв, і поставила загальне питання про допустимість як докази існування тих чи інших фактів посилаючись на відомості, що містяться на цифрових носіях.

pdf НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 309

Студенти Кузьмінець Тетяна Генадіївна , Пороховий Вадим Сергійович,

доцент Панькевич Василь Миколайович

місто Вінниця, Україна

Перехід до ринкової економіки в Україні зумовив зростання впливу освіти на підвищення якості робочої сили та її здатності вчасно пристосовуватися до нових ринкових вимог. Освіта є одним із визначальних чинників соціальної стабільності в суспільстві, ознакою економічної та національної безпеки держави, визначальним чинником зростання матеріального виробництва. Саме тому її розвиток та вдосконалення є важливою передумовою подолання негативних кризових ситуації в економіці і суспільстві в цілому, що мають місце на сьогоднішній день.

pdf ПОРУШЕННЯ НОРМ КОДЕКСУ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ ЯК ПІДСТАВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Войчук Таміла Валеріївна,

Зімбовський Артур Андрійович

Студенти 2-го курсу

Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Пахомова Олена Анатоліївна к.ф.н доцент

кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Криворізького факультету Національного університету «ОЮА»

м. Кривий Ріг, Україна

Гостра полеміка в науковій юридичній літературі пов’язана з дослідженням проблеми обов’язковості етичних засад для служителів Феміди. Це питання сьогодні актуальне як ніколи у зв’язку з проведенням в Україні судової реформи, яка утверджує нові підходи щодо нормативної регламентації етичних стандартів суддівської справи. Проблеми суддівської етики успішно вивчали вітчизняні юристи-науковці В.П.Шибіко, І.Л.Самсін та ін. Безперечної актуальності набуло визначення передумов відповідальності судді за порушення стандартів суддівської етики. Саме цьому питанню і присвячена наша робота.