pdf MATNLI MASALALARNI YECHISHNING METODIK USULLARI HAQIDA Популярные

Владелец Число скачиваний: 1483

Usarov B.O`

Республики Узбекистан, город Термез,

Термезского государственного университета

Qadimdan arifmetik masalalarni yechishga hurmat bilan qaraganlar. Odamlar juda ko’p zarur amaliy hayotiy masalalarga javob bera olganlar. «Matematika – aql gimnastikasi» deyilishi bejiz emas, albatta. Masala yechish oson emas. Birinchidan, qo’shish, ayirish, ko’paytirish va bo’lish amallaridan mohirlik bilan foydalanishni bilish kerak. Bu hammasi emas. Qiyinligi shundaki, noma’lum va izlangan qiymatni toppish uchun zarur bo’lgan arifmetik amallarni qo’llay bilishdir.