folder Психологические науки

Документы

pdf O’QUVCHILARNING MUSTAQIL TA`LIM OLISHLARIDA FAZOVIY TASAVVURNING O’RNI VA AHAMIYATI

Владелец

Dilshod Mamatov - BuxDU katta o’qituvchisi

В данной статье освещены педагого - психологические особенности формирования пространственных представлений и творческих способностей при организации самостоятельного обучения учащихся.

pdf ВПЛИВ АРХЕТИПНОЇ СИМВОЛІКИ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИКА ЗАСОБАМИ РЕКЛАМИ

Владелец

Жваненко Таміла Олександрівна

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

м. Черкаси Україна

Маніпулювання довірою громадян – це один з найрозповсюдженіших сценаріїв під час виборчої кампанії. Залучення електорату на бік кандидата ведеться різними маніпулятивними методами, що дозволяє політтехнологам конструювати певну символічну реальність, яка здебільшого далека від дійсності.

pdf ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ УСТАНОВКИ И ОБЕКТИВАЦИИ Д.Н. УЗНАДЗЕ К ВОПРОСАМ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

Владелец

Халатян Л. Л

Багдоев А.Г.

В настоящей статье дается применение теории Установки и Обективации крупнейшего советского психолога Д.Н. Узнадзе к вопросам построения образа творческой во всем личности настоящего и будущего, являющейся приоритетной ценностью и целью развития природы и человечества, а также к осуществлению на должном уровне объективной оценки моральности поступков при взаимодействии личностей, наций и конфессий. Ключевые слова: теория Установки, этика, личность, образ.

pdf РАҲБАРНИНГ ПСИХОЛОГИЯСИНИ ЎРГАНИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Владелец

Мамараджабова Боғзода Абдилхакимовна

Термиз, Ўзбекистон

Бугунги кунда мамлакатимиз ҳаётида юксак сиёсий маданиятли раҳбарлар муҳим ўрин тутади. Шу боис, миллий кадрлар тайёрлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланди.