folder Геологические науки

Документы

pdf ГАЗНИ ҚУРИТИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИ КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯЛАШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 369

М. Х. Ашуров, Ш.С. Норқулов

(Карши, Узбекистан)

Tабиий, нефть ва углеводородли газларни қуритиш жараёнида этиленгликол (ЭГ), диэтиленгликол (ДЭГ), триэтиленгликол (ТЭГ) лар абсорбентлар сифатида кенг қўлланилади. Гликоллар юқори гигроскопик, иссиқликда турғунлик ва регенерацияланиш хусусиятларига эга.

pdf КОН ШАРОИТИДА ГАЗ ВА КОНДЕНСАТНИ ТАЙЁРЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

М. Х. Ашуров, А.Ш. Кулмаматов

(Карши, Узбекистон)

Газнинг харорати ва босим ўзгарганида ажратиш жараёни ГКТКдаги асосий технологик жараён хисобланади. Ажратиш жараёнларининг ишлаш механизмида система кўрсаткичлари ўзгарганда, газ конденсати фазаларининг ўзгариш нисбатига асосланган «қатлам – ГКТК системаси» да табиий газ харакатланганида, газ қудуқ тубидаги суюқлик билан паст ҳароратда газни ажратиш қурилмасида суюқ фаза ҳосил қилади. Босимлар фарқи бўлганида Джоуль-Томсон эффекти таъсири натижасида конденсат оқимининг ҳарорати пасаяди, сиқилган табиий газни дросселлашда унинг кенгайиши содир булади, бу ҳароратнинг пасайишига олиб келади.