folder Экологические науки

Документы

default ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИЗЕМНЫЙ ВОЗДУХ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ АЛЕКСЕЕВСКОГО ДОЛОМИТОВОГО РУДНИКА)

Владелец Число скачиваний: 72

Саликова Наталья Семеновна, Жабаева Мархаба Уракпаевна Уразбаева Салтанат Ермухановна, Темирбекова Нургуль Гелмановна, Ковалев Спартак Игоревич

КУ им. А. Мырзахметова

(Кокшетау, Казахстан)

Аннотация. Изучены результаты инвентаризации источников выбросов предприятия, проведена идентификация приоритетных загрязнителей. Неорганизованные источники выбросов установлены как основные, вносящие вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Воздействие Алексеевского Доломитового рудника на атмосферу оценено как среднее..

Ключевые слова: инвентаризация выбросов, моніторинг содержания вредных веществ, атмосферный воздух, месторождение доломита.

default ДИНАМІКА ВМІСТУ АЗОТ АМІАКУ, АЗОТ НІТРИТІВ ТА АЗОТ НІТРАТІВ У ВОДОЙМАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

Владелец Число скачиваний: 77

Кратко Ольга Вікторівна

Кременецька педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

(Кременець, Україна)

Анотація. У даній статті розкрито огляд динаміки вмісту азот аміаку, азот нітритів та азот нітратів у водних об’єктах міста Кременця. Нагадування читачу про загострення існуючих проблем із якістю води у ставках Кременецького району та вплив її на стан здоровʹя людини і своєрідний заклик не лише до констатації, а і до дії в інтересах вдумливого, ощадливого користування природою, без нанесення їй серйозних травм. В цьому аспекті використовувалися спостереження та дослідження санепідемстанції, аналіз доступної новітньої спеціальної літератури.

Ключові слова: азот, аміак, нітрати, пестициди, екосистема, водні об’єкти, каналізаційні стоки, аналіз води, очищення, водойми.

default МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИДІЛЕННЯ БІОГАЗУ З ПИВНОЇ ДРОБИНИ

Владелец Число скачиваний: 73

Ільяш Вікторія Сергіївна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. В даній статті проаналізований тепловий режим метантенка, також досліджено його тепловий баланс та чи відповідають задані параметри теплоносія на вході мезофільному режиму бродіння. Розроблена геометрична модель експериментальної установки – метантенка.

Ключові слова: математичне моделювання, пивна дробина, метантенк, тепловий баланс, біогаз, мезофільний режим, теплоносій, бродіння.