folder Исскуствоведение

Документы

default «ЩЕДРИК» У ОБРОБЦІ М. ЛЕОНТОВИЧА ЯК МІЖНАРОДНИЙ СИМВОЛ ТА ПРИКЛАД ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СВІТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Фоломєєва Наталія

Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка,

ННІ культури і мистецтв

(Суми, Україна)

Мета статті – розкриття особливостей української щедрівки «Щедрик» у обробці М. Леонтовича як міжнародного символу Різдва та прикладу інтеграції української культури у світі. Методи дослідження: аналіз наукової літератури в межах окресленої проблеми; аналіз вокально – хорових творів; системно-структурний аналіз. Практичне значення полягає у можливості використання запропонованих матеріалів для викладання дисциплін професійного спрямування у мистецьких навчальних закладах різних рівнів. Доводиться актуальність дослідження прикладів вітчизняного музичного мистецтва в контексті світової історії мистецтва. Перспективним є удосконалення робочих навчальних програм та додаткове акцентування в них значення таких українських творів, як «Щедрик» в курсах історії музики.

Ключові слова: Микола Леонтович, «Щедрик», щедрівка, колядка, «Carol of the Bells», «Ukrainian Bell Carol», «Ukrainian Carol», Різдво.