folder Туризм и рекреация

Документы

default НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНТАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ТУРИСТА Популярные

Владелец Число скачиваний: 426

Устименко Леся Миколаївна,

Київський національний університет культури і мистецтв

(Київ, Україна)

Анотація. Мета дослідження - аналіз та узагальненя теоретичного матеріалу щодо терміну «національний ментальний портрет туриста». Методика. Проаналізовано основні дефініції та системазовано наукові підходи, що пов’язані з формуванням ментальності туриста. Результати. Визначено термін «національний ментальний портрет туриста». Обґрунтовано доцільність використання терміну «національний ментальний портрет туриста»в практиці міжнародного туризму Визначено основні складові, що формують «національний ментальний портрет туриста»

Ключові слова: туризм, менталітет, туристична діяльність, «національний ментальний портрет туриста».

default ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Популярные

Владелец Число скачиваний: 383

Турсынова Тангал Турсыновна, Садыкова Айгерим Жанахметовна, Канапия Гулниза, Тұрсын Іңкәр Ғибадатқызы, Бейсеналы Орынбасар Абылайханұлы

Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева

(Астана, Казахстан)

Aннотация. В статье рассматривается перспектива развития туризма в Казахстане. Исследуются условия, способствующие росту туризма. Определены основные направления развития туризма.

Ключевые слова: международный туризм, экологический туризм, индустрия туризма.

default ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО – ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 410

Костючик Сергій Володимироич

Науковий керівник: Щербак Людмила Валеріївна НПУ ім. М.П. Драгоманова

(Київ, Україна)

Аннотация. В статье анализируются основные проблемы ввода инноваций в развитии туризма, виды и объекты инновационных превращений. Осуществлен анализ современных методов инвестирования, с использованием международного опыта, и проанализированы новейшие, инновационные технологии для повышения эффективной деятельности туристических предприятий.

Ключевые слова: инновации, инновационно-инвестиционное развитие, инновационное развитие туризма, инновационно - информационные технологии, инновационные проекты.

default ГЕОГРАФІЯ ПОДОРОЖЕЙ ОРГАНІЗОВАНИХ ТУРИСТИЧНИМИ ФІРМАМИ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 428

Бартош Лариса Павлівна, Бондаренко Наталія Борисівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(Київ, Україна)

Анотація. У статті проаналізовано географію подорожей організованих туристичними фірмами України. Сформульовано основну мету дослідження даної теми. Розглянуто особливості міжнародного туристичного потоку України. Висвітлено основні проблеми у здійсненні організації туристичних подорожей. Акцентовано увагу на дослідженні перспектив організації подорожей.

Ключові слова: туризм, культурно-пізнавальний туризм, туристичний ринок, туристичний потік, туристична фірма, екологічний туризм, круїзний туризм, масовий туризм, міжнародний туризм.

default ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 366

Козловський Євген Вікторович

Київський національний університет культури і мистецтв

(Київ, Україна)

Анотація. У даній статті запропоновано визначення віртуального туризму, розглянуті його особливості у порівнянні з характеристиками туризму в традиційному розумінні. Наведено приклади використання технологій віртуальної реальності вітчизняними та іноземними підприємствами сфери туризму. Визначено основні позитивні та негативні властивості технології віртуальної реальності для споживача та виробника даної послуги.

Ключові слова: віртуальна реальність, туризм, культура, інформаційні технології, мультимедійні презентації.

default ПРОФЕСІОГРАФІЧНА ЕКСКУРСІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ТУРИСТСЬКОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 372

Ткаченко Тетяна

Київський національний університет культури і мистецтв

(Київ, Україна)

Анотація. Приділяється увага комплексному обґрунтуванні теоретичних аспектів, розробці методичних основ дослідження, яке полягає в удосконалені інформаційної складової формування нового високоефективного й конкурентоспроможного позитивного іміджу екскурсійно-туристського продукту України.

Ключові слова: професіографічна екскурсія, екскурсійно-туристський продукт, екскурсанти, професійне виховання, професійно інформаційна робота, санаторно-курортна база країни, курорт Ворзель