default ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ

Владелец Число скачиваний: 68

Оспанова Гульпат Айбасовна Қорқыт Ата атындағы

Қызылорда мемлекеттік университеті

(Қызылорда, Қазақстан)

Аннотация. Бұл ғылыми мақалада нарықтық экономика жағдайында шағын және орта бизнесті дамыта отырып, елдің әлеуметтік мәселелерін шешу маңызды болып табылады. Шағын және орта бизнесті дамыту арқылы жұмыссыздық мәселесін шешу бүгінгі күні өзекті. Осыған байланысты мемлекеттің шағын және орта бизнесті ұйымдастыру мен дамытуға және оны жан-жақты қолдауға жағдай жасауы оның қарыштап дамуына мол мүмкіндіктер туғызады.

Кілт сөздері: шағын бизнес, кәсіпкерлік, тәуекелділік, бәсекелестік, әлеуметтік-экономикалық, бизнесті дамыту.