folder Экологические науки

Документы

default ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ У ПЛАСТ СУПУТНЬО-ПЛАСТОВИХ ВОД ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Мельник Анатолій Павлович, Німець Наталя

Миколаївна Український-науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз),

Подустов Михайло Олексійович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

Решетняк Олена Олександрівна

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

(Харків, Україна)

Показано, що супутньо-пластові води містять речовини, які негативно впливають на навколишнє середовище, можуть створити загрозливу екологічну ситуацію та підлягають поверненню в пласт. Досліджено, що в процесі озонування з одержанням йоду, іони заліза (ІІ) переходять у іони заліза (ІІІ) і коагулюючи, випадають в осад, що прискорює процес підготовки супутньо-пластових вод до повернення і покращує цей процес.

Ключові слова: час, концентрація, йод, озонування, минералізація, вода.