folder Географические науки

Документы

default ЖАҢАӚЗЕН ҚАЛАСЫ МАҢЫНЫҢ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ТЕХНОГЕНДІК ЛАСТАНУ ЖОЛДАРЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Мусабаева Меруерт Насурлаевна, Айдарбаева Айзада Л.Н

. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университет

і (Астана, Қазақстан)

Аннотация. Жаңаөзен қаласы маңының топырақ жамылғысының техногендік ластану жолдарында мұнай және мұнай өнімдерінің өсімдіктер мен тірі ағзаларға зиянды уландырғыш заттармен кең көлемде әсер етуін анықтау.

Ключевые слова: Жаңаөзен, техногендік, мұнай өнімдері, күкіртсутегі, күкірт тотығы, фенолдар, альдегиттер.

default МАҢҒЫСТАУ ӚҢІРІНІҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 358

Мусабаева Меруерт Насурлаевна, Айдарбаева Айзада Л.Н.

Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті

(Астана, Қазақстан)

Аннотация. Маңғыстау облысы тeктоникалық құрылымы жағынан түгeлдeй дeрлік Тұран платформасына кірeді, тeк Оңтүстік Жылыой жeрі ғана Шығыс Eуропа платформасының eң оңтүстік-шығыс шeті болып табылады

Ключевые слова: Маңғыстау, платформалар, қозғалмалы жeрлeр, гeосинклинальдар, Тұран платформасы, Шығыс Eуропа платформасы.

default НҰРА ӚЗЕНІ БАССЕЙНІНІҢ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 441

Серіков Айдос Жанғабылұлы Л.Н.

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

(Астана, Қазақстан)

Аннотация. Қоршаған ортаны қорғау мәселелері – жақын болашақта шешімін тапса, адмзатты ғаламдық экологиялық дағдарыстан аман сақтап қала алатын адамзаттың ең маңызды проблемалары. Өз кезегінде, қарастырылып отырған өзен бассейні Қазақстан Республикасының орталығында орналасқан және өте маңызды экономикалық аудан болып табылады. Мақалада бассейннің геоэкологиялық жағдайы, ластану себептері мен ластану деңгейі жайлы қысқаша сипаттама берілген.

Кілт сөздер. Ландшафт, шекті рауал концентрациясы, деградация, агроценоз, комплекстер.

default ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПТИЦ В АГРОЦЕНОЗАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Сердюкова Алина Игоревна

Северо- Кавказский федеральный университет

(Ставрополь, Россия)

Аннотация. В данной статье рассматривается специфика условий питания птиц на полях агроценозов. Приведен обзор основных представителей орнитофауны сельхозугодий, описана приуроченность птиц к определенным типам агронасаждений, особенности их рациона, а также рассмотрены сезонные изменения населения птиц.

Ключевые слова: агроценоз, сельскохозяйственные поля, зерновые культуры, многолетние травы, пищевые ресурсы, орнитофауна.