folder Сельское хозяйство

Документы

default АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫ БАЙҒАНИН АУДАНЫ ЖЕМ ӚЗЕНІНДЕГІ САЗАН БАЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Шарипова Айгерім С. Сейфуллин атындағы Қазақ

агротехникалық университеті (Астана, Қазақстан)

Ғылыми жетекші: Сағындық Ә.А морфология және физиология

кафедрасының доценті, ветеринарлық ғылымдарының кандидаты

Аңдатпа. Бұл мақалада Ақтөбе облысындағы Жем өзенінде тіршілік ететін сазан балық шаруашылығының қазіргі даму жағдайы мен ерекшелігі көрсетілген. Сонымен қатар, Жем өзені (Европа Сазаны) мен Қазақстанның Шығыс бөлігіндегі (Арал Сазаны) сазан балықтарын салыстыра отырып зерттеліп қарастырылған. Қазақстанның әсіресе Жем бойындағы балық шаруашылықтарының инновациялық дамуына көмекші құрал бола алатын зерттеу жүргізілді.

Кілт сөздер: сазан, балық шаруашылығы, жем өзені, интервенция, ауыл шаруашылығы, жер.

default ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Алматов Бахром Тухтамуратович, Комилова Зубайда

Умархоновна Термиз давлат университети

(Термиз, Ўзбекистон)

Аннотация. Мақолада томчилатиб суғоришнинг самарадорлигини ошириш ва уни қуриш учун кетган ҳаражатларни қисқа муддатларда қоплашда, суғориш сувини лазер нури билан нурлантириб бериш муҳим иқтисодий аҳамиятга эга эканлиги кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: томчилатиб суғориш, суғориш меъѐри, сувни тежовчи технология, ғўза хосилдорлиги.

default СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ҚАДИМДАН СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИДА БЕГОНА ЎТЛАРГА ГЕРБИЦИД ҚЎЛЛАШНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ ҲОСИЛИГА ТАЪСИРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 306

Суллиева Сулув Хуррамовна

Tермиз давлат университети

(Термиз, Ўзбекистон)

Аннотация. Сурхондарѐ вилоятининг қадимдан суғориладиган ерлари шароитида илк бор буғдойзорларни бир йиллик бошоқли ва икки паллали бегона ўтлардан Пума супер (1 л/га) ва Гранстар (15 г/га) гербицидлари воситасида бартараф этишнинг кузги буғдой ҩосилдорлигига ва дон сифатига таъсири ўрганилди.

Калит сўзлар: Тақир тупроқлар минтақаси, суғориладиган ерлар, гербицидлар, бир йиллик бошоқли ва икки паллали бегона ўтлар.