folder Исторические науки

Документы

default ВИРІШАЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ ПОКОЛІННЯ КІНЦЯ XIX cт.: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 326

Тонкошкур Іван Ілліч

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпро, Україна)

Анотація. Стаття присвячена визначенню аналітичної структури інтелектуальної програми вирішального українського покоління з зоною дат народження кінця XIX ст. Методологічною основою дослідження виступає контент-аналіз текстів знакових українських репрезентантів цього вирішального покоління. Інформаційною базою розвідки є наукові тексти В. Петрова, Б. Крупницького та Д. Чижевського, відібрані за тематичним синхронічним та кількісним критеріями. Теоретичне підгрунття роботи складає концепція поколінь й дотичний категоріальний апарат, експлікація якого подається у відповідній змістовній частині тексту.

Ключові слова: інтелектуальна програма, концепція поколінь, вирішальне українське покоління, В. Петров, Б. Крупницький, Д. Чижевський, контент-аналіз, формативні роки.

default ТЕНГРИАНСТВО – КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВА У ОГУЗОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Сундетова Акмарал Нагашбаевна, Мусашева Данагүл Қуанышқалиқызы, Байтакова Айсын Мурсиновна, Мухамбетгалиева Алима Кенжегалиевна

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им.Марата Оспанова

(Актобе, Казахстан)

Аннотация. В статье рассматривается образование огузской конфедерации на основе тенгрианства. Проанализирован феномен тенгризма как консолидирующей силы. Ключевые слова: огузская конфедерация, тенгрианство, сакральность, Ерклиг.