folder Менеджмент и маркетинг

Документы

default ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 319

Алекина Елена Викторовна, Мельникова Дарья Александровна, Яговкина Екатерина Николаевна

Самарский государственный технический университет

(Самара, Россия)

Аннотация. Рассмотрена обобщенная система поддержки принятия управленческих решений. Представлена ее структура и состав.

Ключевые слава: система поддержки, принятие решений, метод, структура, алгоритм.

default ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 327

Нестеренко Дарья Владимировна, Чаманкина Анна Евгеньевна

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

(Самара, Россия)

Аннотация: целью данной работы служит повышение качества продукции в части экономических показателей за счѐт снижения потерь в производственном цикле и повышения производительности процесса. Объектом данного исследования является Самарское предприятие, специализировавшееся на покупке, ремонте и продаже деревянных тар – поддонов ООО «Европоддон». В данной статье проведен анализ состояния рынка, качества производимой продукции, технологического процесса предприятия. Разработана карта потока создания ценности для будущего состояния производства, разработаны меры по улучшению производственного процесса. Полученные результаты могут быть использованы в качестве повышения эффективности функционирования предприятия, что может быть получено путѐм внедрения методов бережливого производства и выполнения предложений по улучшению.

Ключевые слова: технологический процесс, производственный цикл, бережливое производство, цепочка создания ценностей, производство поддонов, качество, анализ, требование, экономическая эффективность.

default СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТА ФАКТОРИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ ВИБІР Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Саламаха Олеся Віталіївна

Чернівецький торговельно- економічний інститут КНТЕУ

(Чернівці, Україна)

Анотація. Проаналізовано систему управління підприємства як сукупність елементів, що взаємодіють. Розглянуто здобутки вітчизняних та зарубіжних науковців, які приділяли увагу даній проблемі. Результатами проведеної роботи стало власне бачення щодо визначення сутності поняття «організаційно управлінська структура підприємства». Виділено основні ознаки, притаманні для ефективної системи управління.

Ключові слова. Організаційна структура управління, система, елементи управління, підприємство, ефективність

default ЗМІНА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 338

Сакурова Олександра Віталіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(Київ, Україна)

Анотація. Існує думка що для забезпечення стійкого підвищення фінансових показників діяльності компанії, потрібно мати цілий ряд конкурентних переваг, і досить часто не приділяється достатньої уваги корпоративній культурі. При цьому однією з найважливіших функцій керівництва є створення та управління відповідною корпоративною культурою підприємства. Це є передумовою довгострокового розвитку підприємства та істотно підвищує конкурентоспроможність компанії на ринку. Ключові слова: корпоративна культура, конкурентні сили, конкурентоспроможність підприємства, розвиток підприємства, конкурентні переваги.