folder Исторические науки

Документы

default ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ НА СЕЛІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

УДК(94-058.232.6+34)(477)„„1991/2005‟‟

Шауренко Анна Володимирівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація: У статті здійснено огляд нормативно-правової бази, що розкриває культуру сільського населення України у 1991-2005 рр. Мета роботи спрямована на висвітлення в законодавстві України особливостей культурного життя мешканців сільських населених пунктів України. У висновках представлено загальну тенденцію в українському законодавстві, щодо питань культурного розвитку сільського населення України та зазначено, що державна політика по відношенню до культури на селі була непослідовною та половинчастою.

Ключові слова: селянство, культура, закон, постанова, клуби, бібліотеки.