pdf РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 315

Герасимчук Зоряна Вікторівна,

Яринюк Олена Олександрівна

Луцький національний технічний університет,

м. Луцьк, Україна

Анотація: Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (НВДЕ) стали останнім часом одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня та розширення сфер використання. В Україні також існує значний потенціал використання НВДЕ. Але, не зважаючи на декларацію щодо усвідомлення цієї потреби з боку різних гілок влади та низку нормативно-законодавчих актів, які стосуються розвитку НВДЕ, - реальних кроків щодо впровадження НВДЕ зроблено досить мало. Змінити ситуацію можна, шляхом проведення відповідної енергетичної політики, вдосконалення нормативно-правової бази та залучення інвестицій у розвиток НВДЕ. Одним із шляхів подолання неефективності управління та використання НВДЕ в Україні, на нашу думку, є децентралізоване використання НВДЕ, тобто використання відповідних видів відновлювальних джерел енергії, згідно з ресурсними особливостями кожного регіону України.

Ключові слова: регіон, нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (НВДЕ), стратегія децентралізації, види НВДЕ, НВДЕ-кластери.