Документ БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Документы

pdf ВПЛИВ ГЕРБІЦИДУ ГРАД ТА ЙОГО БАКОВИХ СУМІШЕЙ З РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ РОСЛИН РАДОСТИМ НА ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО Популярные

Число скачиваний: 367

Карпенко В. П., Притуляк Р. М.

Умань, Україна

   Основним завданням сучасного аграрного виробництва є пошук ефективних методів покращення продуктивності сільськогосподарських культур. Аналіз тенденцій розвитку світового рослинництва свідчить, що одним із шляхів вирішення проблеми високих та стабільних врожаїв є застосування новітніх технологій з використанням гербіцидів як окремо, так і в бакових сумішах з природними та синтетичними регуляторами росту рослин [1, с. 404, 2, с. 10–20].

      Першочергове значення гербіцидів полягає у знищенні бур’янів, завдяки чому підвищується фотосинтетична продуктивність рослин, створюються сприятливіші умови для синтезу органічної речовини, яка перетворюється в запасні речовини врожаю [3, с. 47]. Однак у літературі зустрічається не багато даних щодо впливу гербіцидів різних хімічних класів та їх композицій з регуляторами росту рослин на чисту продуктивність фотосинтезу тритикале озимого.