pdf ТА’LIMDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI Популярные

Число скачиваний: 660

Ашурова Ситора Эркиновна

г. Карши, Узбекистан

Tayanch atamalar: chet tillarini bilish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, gibrid ta’lim tizimi, multimedia, masofaviy on-line tizimi