archive КУЛЬТУРА ЛА-ТЕН В УКРАЇНІ. ДОСЛІДЖЕННЯ М.К. ЯКИМОВИЧА ТА М.Ф. БІЛЯШІВСЬКОГО ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ «АРХЕОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС ПІВДЕННОЇ РОСІЇ»

Павлик Олександр Васильович

Переяслав-Хмельницький, Україна

В період з V-IV ст. до н.е. і до V-VI ст. н.е., для Західної Європи була характерна галльська матеріальна культура Ла Тену. Довгий час дослідники заперечували наявність пам'яток ла-тенського типу в Україні. Вони твердили, що культури даного типу в Україні взагалі не існувало. Л. Нідерле перший, хто зробив огляд знахідок культури la Tene по відношенню до топографічного їх розповсюдження в прикордонній смузі південно-східної Європи,в своїй праці «Людство за передісторичних часів» [1] зупиняється перед нашим кордоном і говорить наступне: «О тенской культуре в остальных славянских землях очень трудно что нибудь сказать...