folder Сельское хазяйство

Документы

pdf АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ПОДРІБНЕННЯ, ЗАСНОВАНИХ НА ТРАДИЦІЙНИХ ПРИНЦИПАХ РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ Популярные

Число скачиваний: 312

Козаченко Н.В., Храпач В.Є., Петренко І.В.

м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна

Вивчаючи аналіз науково-технічної літератури, показав, що з відомих принципів подрібнення зерна найбільший інтерес викликають подрібнювачі, засновані на способі розгону матеріалу до певної швидкості і удару його об робочі органи або складові частини подрібнювача. Такими можуть бути струменеві та ударно-відцентрові подрібнювачі...

pdf БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Популярные

Число скачиваний: 313

Кадралиева Б.Т.

Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск

Повышение благосостояния людей неразрывно связано с улучшением снабжения населения продуктами питания. Важная роль в росте производства продуктов питания принадлежит птицеводству как наиболее интенсивной отрасли животноводства...

pdf РОСТОВІ ПРОЦЕСИ ГРЕЧКИ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Популярные

Число скачиваний: 288

Даценко А.А.

Україна, м. Умань

Відомо, що формування високопродуктивних агрофітоценозів відбувається через складний комплекс пов’язаних між собою фізіолого-біохімічних процесів рослини. Проте інтенсивність ростових процесів рослин упродовж вегетації залежить від співвідношення комплексу зовнішніх чинників, у тому числі – структури ґрунту, вологи, світла, температурного режиму, поживних речовин тощо [1]...

pdf УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ТИРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ ТА ЇХ БАКОВИХ СУМІШЕЙ З РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ РОСЛИН Популярные

Число скачиваний: 311

Карпенко В. П., Притуляк Р. М.

Умань, Україна

Актуальною проблемою сучасного землеробства є розробка технологій, що сприяють підвищенню урожайності всіх сільськогосподарських культур і в той же час є екологічно безпечними для навколишнього середовища й здоров’я людини [1, с. 284; 2 с. 36–36]. До таких технологій відноситься розробка і впровадження у вирибництво науково-обгрунтованих і екологічно безпечних заходів боротьби з бур’янами, в тому числі й з використанням гербіцидів та регуляторів росту рослин. Однак, застосовування хімічних препаратів не повинно впливати негативно на якість зерна.