pdf УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ТИРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ ТА ЇХ БАКОВИХ СУМІШЕЙ З РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ РОСЛИН Популярные

Число скачиваний: 322

Карпенко В. П., Притуляк Р. М.

Умань, Україна

Актуальною проблемою сучасного землеробства є розробка технологій, що сприяють підвищенню урожайності всіх сільськогосподарських культур і в той же час є екологічно безпечними для навколишнього середовища й здоров’я людини [1, с. 284; 2 с. 36–36]. До таких технологій відноситься розробка і впровадження у вирибництво науково-обгрунтованих і екологічно безпечних заходів боротьби з бур’янами, в тому числі й з використанням гербіцидів та регуляторів росту рослин. Однак, застосовування хімічних препаратів не повинно впливати негативно на якість зерна.