folder Педагогика

Документы

pdf ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ – НАГАЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Максютов Андрій Олексійович

м. Умань, Черкаська область, Україна

«Батьківщина без нас обійтися може, ми ж без неї – ніщо». В.О. Сухомлинський.

Патріотичне виховання підростаючого покоління завжди було одним із найважливіших завдань сучасної школи, адже дитинство і юність – найблагодатніша пора для виховання відчуття любові до Батьківщини. Демократичну державу можуть створити лише свідомі громадяни, які люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам. Тому патріотичне виховання займає провідну роль у вихованому процесі навчально-виховних організацій. Патріотизм характеризує рівень розвитку нації, процеси державотворення. Водночас патріотизм визначають етнічна приналежність та прив’язаність індивіда до рідної домівки і землі. Традиційно патріотичне виховання забезпечувалось родинним вихованням, національною культурою, народними звичаями і традиціями. Ефективність виховання національно свідомих патріотів України залежить від основних напрямів українського патріотичного виховання. До напряму виховання патріотизму на думку О.В. Вишневського входить засвоєння учнями основних національних цінностей: українська ідея, державна незалежність України, самопожертва в боротьбі за свободу нації, патріотизм, готовність до захисту Батьківщини, єдність поколінь на основі віри в національну ідею, почуття національної гідності, історична пам'ять, громадянська національно-патріотична активність, повага до державних та національних символів, любов до рідної культури, мови, традицій, повага до Конституції України [1].

pdf ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ УКРАЇНОЗНАВСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 341

Гончарук Валентина,

Гончарук Віталій,

м. Умань, Україна

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями. Виклики часу зумовлюють тісне поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

pdf ПӘНДІК ЖӘНЕ МЕТАПӘНДІК НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ САБАҚ УАҚЫТЫНДАҒЫ ЖОБАЛЫҚ-ЗЕРТТЕУШІЛІК ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 647

З. Н. Кеңесбекова,

А. К. Сапакова.

Казахстан, Семей қаласы

Метапән – бұл дәстүрлі түрдегі пәндерден өзгеше пәндер. Олар өзіне пәндік идеяны және пәннен тыс идеяны бір мезгілде біріктіреді.

Метапәндік нәтижелер – оқу үдерісінде қолданылатындай, сол сияқты шынайы өмірлік жағдайларда қолданатын оқушылардың барлық оқу пәндерін немесе бірнеше базалық пәндерді меңгерудегі біріккен іс-әрекеттер жиынтығы.

pdf ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА» Популярные

Владелец Число скачиваний: 340

Журенко Л.О.

м. Харків, Україна

Дошкільна педагогіка є одним із напрямів вікової педагогіки. Небезпідставною її вважають і самостійною галуззю науково-педагогічних знань, яка вивчає процес виховання і навчання дітей дошкільного віку. Загальними засадами дошкільної педагогіки є її предмет, особливості та організація педагогічного дослідження в галузі дошкільної педагогіки, розвиток теорії та практики дошкільної освіти, характеристика сучасної системи дошкільної освіти.