folder Философские науки

Документы

default ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОСТСЕКУЛЯРНОГО ПРОСТОРУ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 379

Пацан Василь Олексійович (Євлогій, архієпископ Новомосковський)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпро, Україна)

Анотація. У статті розглядаються передумови проблематизації персональної ідентичності у філософсько-гуманітарному вимірі сучасності; виявляються витоки відмежування раціональності від духовності, що відбулось у ході секуляризації світогляду; осмислюються перспективи діалогічної взаємодії філософського і богословського дискурсів, у якій для посттрадиціоналістської свідомості відкривається особистісний першопринцип буття.

Ключові слова: Абсолютно Особистісний Бог, людська особистість, богопізнання, богоспілкування, самопізнання людини, інтерперсональні стосунки.

default СРЕДНЕВЕКОВЫЙ СПОР ОБ УНИВЕРСАЛИЯХ (КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЦЕНОК) Популярные

Владелец Число скачиваний: 418

Сейран Артушаевич Закарян

Ереванский государственный университет

(Ереван, Армения)

Аннотация: В историко-философской литературе вокруг освещения и оценки обсуждавшейся в средневековой философии проблемы универсалий существует некоторая путаница и неразбериха. В статье анализируются причины подобной ситуации (игнорирование различных значений понятия «универсалии», неправильная формулировка сути данной проблемы, в следствии чего искажаются основные значения понятия “универсалии”, неправильно формулируется суть проблемы универсалий, и соответственно, искаженно представляются основные направления) и выдвигаются четкие критерии для характеристики и различения реализма, номинализма и концептуализма.

Ключевые слова: средневековая философия, проблема универсалий, реализм, номинализм, концептуализм, проблема индивидуации