default ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОСТСЕКУЛЯРНОГО ПРОСТОРУ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Владелец Число скачиваний: 99

Пацан Василь Олексійович (Євлогій, архієпископ Новомосковський)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпро, Україна)

Анотація. У статті розглядаються передумови проблематизації персональної ідентичності у філософсько-гуманітарному вимірі сучасності; виявляються витоки відмежування раціональності від духовності, що відбулось у ході секуляризації світогляду; осмислюються перспективи діалогічної взаємодії філософського і богословського дискурсів, у якій для посттрадиціоналістської свідомості відкривається особистісний першопринцип буття.

Ключові слова: Абсолютно Особистісний Бог, людська особистість, богопізнання, богоспілкування, самопізнання людини, інтерперсональні стосунки.