default РАДІОНУКЛІДНА ДІАГНОСТИКА ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СТАНУ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВИДАЛЕННЯ ЖОВЧНОГО МІХУРА. ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНИЙ СИНДРОМ

Владелец Число скачиваний: 92

Адамович Юрій Сергійович, Романенко Ганна Олександрівна

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

(Київ, Україна)

Анотація: Поширеність ПХЕС, по даним різноманітних джерел, коливається в межах від 5 до 30%, в середньому 10-15%. Метою нашої роботи було провести аналіз функціонального стану гепатобіліарної системи у хворих після холецистектомії, за допомогою динамічної гепатобілісцинтиграфії. За даними наших спостережень було виявлено, що у пацієнтів з калькульозним холециститом після проведеної холецистектомії, самостійно функція паренхіми печінки повністю не відновлюється, ступінь остаточного ураження гепатобіліарної системи знаходиться в прямій залежності від активності перебігу основного процесу, його тривалості, додержання рекомендацій лікаря та призначеної подальшої медикаментозної терапії. Для об'єктивної оцінки стану гепатобіліарної системи необхідно застосовувати радіонуклідні методи дослідження.

Ключові слова: холецистектомія, постхолецистектомічний синдром, жовчовивідні шляхи, динамічна гепатобілісцинтиграфія.