default ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ РОЗМІРІВ ФІЛЬТРІВ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ЗАДАЧАХ КЛАСИФІКАЦІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 170

Радюк Павло Михайлович

Хмельницький національний університет

(Хмельницький, Україна)

Анотація. Стаття присвячена питанням оптимізації архітектури згорткової нейронної мережі з точки зору розподілу розмірів її фільтрів згортки. В роботі проводиться аналіз згорткових нейромереж та здійснюється постановка задачі. Наведено короткий опис архітектури нейромережі, що була використана для тестування розподілу розмірів фільтрів.

Ключові слова: задача класифікації, згорткова нейронна мережа, розмір зображення, фільтр згортки, пакет інструментів.