pdf НУТҚ ФАОЛИЯТИ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ЛЕКСИК- СЕМАНТИК ТАСНИФИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 178

Каримов Ислом Зокиржон угли

город Карши, республика Узбекистан Шундай

қилиб предикациядаги вазиятларнинг когнитив нуқтаи назардан ёндашув тил компонентлари ва сўзларнинг тил концептлари, ҳамда ушбу вазиятларда кузатувчи семантикасини, ўрнини очиб беришда муҳим ўрин тутиши мумкин. Кесим билан ифодаланадиган вазиятларнинг аспект маъноларини когнитив жиҳатдан таҳлил қилишдан олдин феълларни лексик-семантик гуруҳлаш муҳум ўрин тутади.