pdf КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ВНЗ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ: МЕТА, ПРОГРАМА, ПІДХОДИ, ПРОГНОЗУВАННЯ НАПРЯМКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 139

Осипенко Тетяна

м. Київ, Україна

Універсальність будь-якої теорії заснована на припущенні про існування за-гальних законів (у нашому випадку мова йде про закони організації учбово-тренувального процесу у ВНЗ технічного профілю), справедливих для будь-якого виду спорту, будь-якого функціонального прояву, поведінки, що попадає під озна-чення «системи» чи «складної системи». Оскільки мова йде про системи, то при-родно виникає питання, чи існують загальні «системні» закони і чи можливо їх виділити на рівні поведінки студента ВНЗ в умовах рухової активності? Щоб отри-мати відповідь на це питання варто реалізувати системний підхід до проблеми і за-стосувати його на рівні цілісної взаємодії організму студента із середовищем.