pdf ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Іноземцев М.В.

Україна м. Одеса

Запропоновано метод формуваннятаймернихсигнальнихконструкційдля застосування в конфіденційних системах передачі з метою підвищенняскритностісигналів. Для отримання пропускної здатності С>1 використовується канал з алфавітом (числом розпізнавальних значень інформаційного параметра) на виході каналу α>2.