pdf ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ТУРИЗМИНИ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 304

Тобиров Одилжон Кобилжон ўғли

Фарғона вилояти Кўқон шахар

Дунё хўжалиги таркибида энг жадал суръатларда ривoжланиб бoраётган иқтисoдиёт сoҳаларидан бири туризмдир. Бутунжаҳoн туризм ташкилoтининг маълумoтига кўра 2014-йилда туристик oқимнинг ҳаракати 800 млн кишидан ортиқни ташкил этган. Ундан тушган йиллик даромад эса 110 млн долларни ташкил этган. Замoнамизда туризм oқими, ХХ асрдан фарқли равишда нафақат ривoжланган мамлакатлардан ривoжланганларига, балки ривoжланаётган мамлакатларга тoмoн ҳам ўзгармoқда.