pdf MODALITĂȚI DE DEPĂȘIRE A LACUNELOR DREPTULUI POZITIV Популярные

Владелец Число скачиваний: 221

Ботнарь Елена

г. Бэлць, Республика Молдова

În literatura de specialitate, pe lîngă sintagma “lacune în drept”, care se raportează la caracterul normativ al dreptului, întîlnim şi expresia “lacunele legii”, care se raportează la caracterul formal al dreptului. Lacuna legii este definită de unii doctrinari români ca fiind omisiunea legii de a rezolva o problemă care ar trebui în mod necesar să fie rezolvată 1, p.357; 2, p.263]. În opinia unor doctrinari din Federația Rusă, lacuna în drept este absenţa fie parţială sau totală a normelor juridice necesare pentru soluţionarea unui caz şi adoptarea deciziei corespunzătoare 3, p.83]; lacuna dreptului pozitiv este absenţa fie a legii, fie a actului subordonat legii, fie a obiceiului juridic, fie a precedentului judiciar 4, p.211]. Ne raliem la opinia autorilor citați care generalizează semnificația lacunei dreptului ca absenţa normelor în raport de fapte şi relaţii sociale, aflate în aria reglementării juridice.