pdf JAMIYAT TARAQQIYOTIDA OILA INSTITUTINING ROLI Популярные

Владелец Число скачиваний: 254

Abdusamadov Farrux Muzaffar o’gli,

Jizzax, O’zbekiston

Jamiyatning barcha ijtimoiy institutlarining, eng asosiy bo‘g‘ini bo‘lmish – oila va uning muqaddasligini ta’minlash muhim masalalardan biridir. Oila har bir xalqning, millatning davomiyligini saqlaydigan, milliy qadriyatlarning rivojini ta’minlaydigan, yangi avlodni dunyoga keltirib, uni ma’naviy va jismoniy barkamol qilib tarbiyalaydigan, jamiyatning asosiy negizi hisoblanuvchi muqaddas maskandir. Biroq oila mazmun va mohiyatiga ko‘ra har bir xalq, har bir millat uchun o‘ziga xos xarakterli xususiyatlarga egadir.