folder Современные информационные технологии

Документы

pdf IMPLEMENTING IT TO THE EDUCATION SYSTEM AND ITS PECULARITIES Популярные

Владелец Число скачиваний: 280

Nigmatova Khilola Abrorovna,assistant

Ozodov U., student of TUIT

Tashkent, Uzbekistan

The last decade has seen information and communication technologies (ICT) dramatically transforming the world, enabling innovation and productivity increases, connecting people and communities, and improving standards of living and opportunities across the globe. Now it is time to implement information technology to the education system.

pdf PROGRAMMING TECHNOLOGIES Популярные

Владелец Число скачиваний: 284

Dadenova Gulxan,

Maxammadjonov Maxammadjon

Uzbekistan, Tashkent

Nowadays, computer technologies are developing. For this programming are servicing. We are using computer programs in every sphere. So, we can say that computer programming is the piece of our life. In this article we will write about some programming technologies. Visual Basic for Applications Automation is the Component Object Model (COM) technology that makes Microsoft Project programmable, which makes creating an integrated Microsoft Project solution possible. Automation (formerly called OLE Automation) includes the following features.

pdf ИНТЕРАКТИВ ЎҚУВ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ВА ЭЛЕКТРОН ЎҚУВ КУРСЛАРИНИ COURSELAB РЕДАКТОРИДА ЯРАТИШ УСУЛЛАРИ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 292

Турдиева Гавҳар Саидовна

Бухоро давлат университети Ахборот технологиялари кафедраси ўқитувчиси

В cтатье проанализированы способы создание учебных электронных курсов с помощью редактора Courselab значимые сторона их использования в системе образования.Янги технологияларкун сайин ривожланиб, ахборотлаштириш жараёни тез суръатлар билан ўсиб бораётган ҳозирги даврда таълим соҳасида ахборот ресурсларини ташкил этиш ва таълимберишжараёнида фойдаланишга мамлакатимизда ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида «Электрон таълим» миллий тизимини яратиш» инвестиция лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2012 йил 16 апрелдаги ПҚ–1740-сон қарори таълим соҳасида ахборотлаштиришнинг миллий тизимини шакллантириш, замонавий ахборот технологияларини таълим соҳасида жорий этиш ва ундан фойдаланиш, жаҳон ахборот ресурсларидан баҳраманд бўлишни кенгайтиришга замин яратади.

pdf ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМЫ ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 284

Цветкова Юлия, Пучков Андрей

г. Смоленск, Россия

Никого уже давно не удивляют возможности электронно-вычислительных машин. Практически все сферы общественной деятельности компьютеризированы. Поэтому развитие и применение интеллектуальных технологий весьма перспективное направление развития информационных систем в самых различных областях человеческой деятельности.

pdf КЕЛАЖАК АВЛОДНИНГ ЗАМОНАВИЙ БИЛИМЛАРНИ ЭГАЛЛАШИДА КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 265

Ёдгорова Лола Жалоловна

Ўзбекистон, Бухоро

«Ўзбекистон» ҳалқаро анжуманлар саройида 5 декабр 2016 йил Ўзбекистон Республикаси Конститутцияси қабул қилинганлигининг 23 йиллигига бағишланган тантанали маросимда Президент Ислом Каримов ўз маърузаларида ««Она ва бола соғлом бўлса, оила бахтли, оила бахтли бўлса, жамият мустаҳкам бўлади» деган ҳаётбахш ғоя ҳар бир юртдошимизнинг қалбига чуқур кириб бориши, ана шу улуғ ишга муносиб ҳисса қўшиш барчамизнинг муқаддас вазифамизга айланиши лозим», деб таъкидладилар. Юртбошимизнинг бу сўзлари биз профессор-ўқитувчиларни келажак авлоднинг замонавий билим ва касб-ҳунарларни эгаллаши бугунги кунда давлат сиёсати даражасига кўтарилган бир пайтда таълим соҳасида янгиликлар яратишга ундайди.

pdf МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ ВА АҲАМИЯТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 290

Исмоилова Махсума Нарзиқуловна

Узбекистан Бухара

Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 20 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарорида «Ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан масофадан туриб ўқитиш шаклларини, янги педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш ва самарали фойдаланишни ташкил этиш» тўғрисида кўрсатилган эди. Шу ўринда масофавий таълим нима, унинг афзалликлари нималардан иборат, деган савол туғилиши табиий. Масофавий таълим - бу бир жойдан туриб, қайси вақт бўлишидан қатъи назар, шахсий режа асосида ўқиш ҳамда билим олиш жараёнидир.

pdf МАСОФАВИЙ ЎҚИТИШДА WEB САЙТЛАРНИНГ ЎРНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 277

Менглиев Ш.А. Ғуломқодиров К.Н. Жўраева З.Қ.

Ўзбекистон Республикаси, Термиз шаҳар, Термиз давлат университети

Олий Мажлиснинг IX сессиясида «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури» қабул қилиниб, унда Президентимиз И. А. Каримов қатор вазифаларни белгилаб бердилар. Бу вазифаларга замонавий педагогик ва ахборот технологияларини ўз вақтида ишлаб чиқиш ва жорий этишни таъминлаш ҳамда таълим муассаларининг моддий-техник базасини янги ўқув адабиётлари, замонавий жихозлар ва жумладан, компьютер техникаси билан таъминлашни келтириш мумкин. Бу дастурда таълим жараёнига ўқув-услубий мажмуалар ҳамда дидактик ва ахборот технологияларини жорий этиш муаммоси қўйилган, шунингдек умумий ўрта таълимнинг янгича тизими ва мазмунини шакллантириш учун таълим беришнинг илғор педагогик технологияларини яратиш асосий вазифалар қаторида келтирилган.

pdf МАСОФАДАН ЎКИТИШ ТИЗИМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 275

Юлдашев М.З, Сапаров С.Х., Шаймуратова М.Ж.

Ўзбекистон Республикаси, Термиз шаҳар, Термиз давлат университети

2001-2005 йилларда Замонавий компьютер ва ахборот технологияларини иктисодиёт, фан ва таълимнинг барча сохаларига кенг жорий этиш, халкоро ахборот тизимларига, шу жумладан Интернетга кенг кириб боришни кенгайтириш, юкори малакали дастурчи мутахассислар тайёрлаш даражасини ошириш максадида 2001-йилнинг 23-майида Вазирлар Махкамасининг карори кабул килинган эди.

pdf ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТ – ДАВЛАТ БОШҚАРУВИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШНИНГ АСОСИЙ ФАКТОРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 284

Имомова Шафоат Маҳмудовна

Ўзбекистон, Бухоро

Жорий асрнинг бошланғич йилларидан бошлаб олимлар ва сиёсатчилар давлат ва жамият ўртасидаги ўзаро муносабатлар характерини модернизациялашга катта умид бағишладилар. Модернизация иборасига берилаётган таърифлар хилма хил. Уларнинг асл маъноси электрон ҳукуматга –шахсий эҳтиёжлар, аҳоли ва тижорат учун давлат органлари фаолиятида ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш орқали давлат бошқарувининг янги имкониятларини яратишни англатади. Электрон ҳукуматнинг икки томони мавжуд: биринчиси – ҳукумат ва жамият ўртасидаги муносабатлар ва иккинчиси – ички турли даражадаги давлат ташкилотлари (марказий, ҳудудий, маҳаллий) ва турли соҳалардаги (ижрочилик, қонунчилик, суд-ҳуқуқи) ўртасидаги муносабатлардир.