pdf СВІТЛО І ТЕМРЯВА ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ САКРАЛЬНИХ САНКЦІЙ В ЖИТІЯХ СВЯТИХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 364

Чумаченко Марина Олександрівна

Харків, Україна

Вивчення аксіологічної складової культури та окремих її сегментів – сакральних санкцій, дозволить встановити шляхи перетину культурології та релігієзнавства, поглибити їх методологічний інструментарій в осмисленні механізмів культурно-релігійної, міфологічної творчості та засобів формування ціннісного виміру християнської культури. Дослідження символічних аксіопроекцій світла і темряви в смисловому полі релігійних артефактів, дозволяє виокремити їх як особливі репрезентанти сакральних санкцій в житійному наративі.