folder Журналистика

Документы

pdf БОЛАШАҚ ЖУРНАЛИСТЕРДІ ОТАНШЫЛДЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ РӨЛІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Сердәлі Б.К.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Түркістан қаласы, Қазақстан

Қазақстан Республикасының Байланыс және ақпарат министрлігінде ресми тіркеліп, жұмыс істеп жатқан БАҚ саны 3 мыңға тақап қалғанын ескерсек, Қазақстанның 20-дан астам жоғары оқу орындарында жыл сайын бітіріп шығатын журналист-түлектердің теңізге тамған тамшыдай ғана болары даусыз. Сол себепті, әсіресе, қазақ тілді ортада білім алған мамандарға деген БАҚ сұранысы көбеймесе, азайып отырған жоқ. Ақпараттық кеңістікте бәсекеге қабілетті мамандар әзірлеу қажеттілігін жақсы ұғынған Түркістан қаласындағы Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Орыс филологиясы және журналистика» кафедрасы журналистерді даярлау ісіне әдістемелік тұрғыдан ерекше көңіл бөлуде. Қазіргі таңда оңтүстік өңіріндегі және республикадағы бұқаралық ақпарат құралдарының бірқатарында, мемлекеттік қызмет салаларында осы университетті бітірген түлектер жұмыс істейді.

pdf ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ В БЕЛОРУССКОМ ИНФОР-МАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПРИЁМЫ СУБЪЕКТИВИ-ЗАЦИИ СООБЩЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 333

Кульба Анна Викторовна

г. Гродно, Республика Беларусь

Язык современных средств массовой информации отличается экспрес-сивностью и оценочностью, а сами новостные тексты выполняют не только информативную, но и пропагандистскую, воздействующую функцию. Журналист пропускает событие «через себя» и даёт ему оценку, как следствие, формирует у аудитории отношение к происходящему, выстраивает информационную картину мира. Поэтому роль журналиста в представлении новостей значима: «именно от него зависит, какая информация выбрана, какие языковые средства для её вербального представления используются, в какой последовательности представлены факты и т.д.» [1, с.72].