folder Сельское хозяйство

Документы

pdf ОТЗЫВЧИВОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА УРОВНИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМЫХ СВЕТЛЫХ СЕРОЗЁМАХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА. Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Хакимов Ш.З.

Наманганский инженерно-технологический институт,

Наманганская обл., Узбекистан

В настоящее время хлопчатник и озимая пшеница являются основными культурами (по площади и производству) в Узбекистане. Если на орошаемых почвах республики хлопчатник возделывается с доисторических времен, то пшеница выращивалась на ограниченной территории (~200 тыс.га) только в богарных условиях, где урожай зерна составлял 5-7 ц/га. На орошаемых почвах пшеница начала возделываться только после независимости Узбекистана, где площади под культурой возросли до 1 млн.га, а урожай зерна в среднем по стране увеличился с 11,9 ц/га в 1991 году до 41,7 ц/га в 2006 году [6].

pdf ТУПРОҚНИНГ ИССИҚЛИК ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 333

Хайриддинов Акмал, Хушмуродов Жобир

Қарши Ўзбекистон

Мамлакатимиз таълим тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар баркамол авлодни тарбиялашга, ёшларнинг билим ва касб ҳунар эгаллаши учун зарур шароитларни яратишга, уларнинг жамиятдаги фаолиятини юксалтиришга қаратилган.

pdf ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОДАЧІ ХЛІБНОЇ МАСИ В МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Смолінський Станіслав ВІкторович

м. Київ, Україна

Сучасні високопродуктивні зернозбиральні комбайни – це складна динамічна система, яка складається із окремих агрегатів, що працюють взаємопов’язано, забезпечуючи в процесі функціонування раціональні умови для роботи інших складових. Але робота комбайна не завжди задовольняє агротехнічним вимогам, що висуваються до виконання процесу механізованого збирання. Однією із причин цього є нерівномірне завантаження молотильно-сепарувального пристрою (МСП) комбайна хлібною масою внаслідок варіації врожайності зернових культур по площі поля, зміни технологічних параметрів машини (ширина захвату жатки, швидкість поступального руху зернозбирального комбайна, висота зрізання) тощо. Тому, постає завдання аналітичного та теоретичного обґрунтування можливості стабілізації подачі хлібної маси в процесі роботи зернозбирального комбайна при змінних характеристиках стеблостою. В попередніх дослідженнях більшістю науковців встановлено емпіричні залежності якісних показників роботи комбайна (насамперед, втрати зерна) від подачі хлібної маси до МСП [1, 2, 3, 4, 5]. В роботі [6] проаналізовано вплив зміни робочої ширини захвату жатки на варіацію подачі хлібної маси до МСП комбайна. Для вирішення подібних практичних задач у конструкціях зернозбиральних комбайнів застосовуються пристрої автоматичного регулювання завантаження (в тому ж числі, і стабільності величини подачі) МСП комбайна хлібною масою, що дозволяє підвищувати якість отриманого врожаю і уникнути пікових завантажень молотарки.

pdf ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ ЖАРАЁНИ ЮТУҚЛАРИ, МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Дедажанов Бахтиёр Набижанович

Наманган шаҳри Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон аҳолисини озиқ-овқат саноати маҳсулотлари билан таъминлаш сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлиб, қишлоқ хўжалигида хом ашё ва озиқ-овқат товарлари ишлаб чиқариш билан узвий боғлиқдир. Мамлакат аграр секторини барқарор ва самарали ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини ошириш энг муҳим бўғини бўлиб фермер хўжаликлари ҳисобланади. Бугунги кунда иқтисодиётимизнинг аграр соҳасида олиб борилаётган чора-тадбирларнинг асосий мақсади ҳам - уларнинг роли ва аҳамиятини оширишдан иборатдир.