pdf ГЕОІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ СУПУТНИКАLANDSAT ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ERDAS IMAGINE Популярные

Владелец Число скачиваний: 223

Підлипна Марина

Вінниця. Україна

Забезпечення сталого розвитку планування використання земель ставляться нові вимоги до оперативності, вірогідності й повноти інформації, потрібної для прийняття відповідних рішень. Одним із різновидів інформації, якість якої відповідає сучасним вимогам, є інформація, що відбирається методами дистанційного зондування Землі (ДЗЗ)[1]. Для створення актуальних проектів землеустрою, щодо зонування земель, обов’язковою умовою являється застосування методів дистанційного зонування Землі з використанням даних супутника landsat за допомогою програмного забезпечення ERDAS Imagine.В той же час, планування використання земель неможливе без актуальних картографічних матеріалів. Наявні матеріали, як правило розроблялись в 80-тих роках минулого століття, на їх основі інвентаризували всі зміни та поновлення, які використовуються в сьогоденні роботі. Разом з тим, різка зміна способів ведення господарської діяльності та швидкий ріст економіки призвів до значних змін в використанні територій.Для детального аналізу та реального прогнозування використання територій в подальшому можна використати альтернативу класичним методам застосовуючи дані супутника landsat за допомогою програмного забезпечення ERDAS Imagine.