pdf РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІНДЕКСУВАННЯ ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНОМУ СЕРЕДОВИЩІ HBASE Популярные

Владелец Число скачиваний: 222

Воскобойник Д. В., Грицюк Ю. І.

Львів, Україна

Великим організаціям важливо не лише накопичувати дані, а й ефективно обробляти їх та отримувати з них користь, приймаючи правильні рішення. Технологія HBase відзначається особливою гнучкістю та високим рівнем масштабованості [1, c. 23]. Критична роль в обробці і зберіганні великих обсягів даних відводиться аналітичним засобам і методам, таким як моніторинг в реальному часі, застосування візуальних інформаційних панелей, підтримка версійності інформації, що робить систему дуже стійкою до програмних збоїв та втрати даних. Проте в умовах високого навантаження та терабайтів інформації гостро постає проблема індексації даних, для ефективного використання системи та поєднання її з бізнес задачами.