Документ Экономические науки

Документы

pdf CONTROL OF THE ECOLOGICAL- ECONOMIC RISKS Популярные

Число скачиваний: 337

Isaev Ilya Valerevich

Volgograd, Russia

In the recent decades XX v. ecological crisis affected almost all countries of the peace - independent of their natural geographic characteristics, economic development and the structure of the economy.

The state of natural environment in the industrial regions of Russia as before remains complex. The outlined reanimation of the economy even now threatens by the aggravation of the ecological situation in the country.

pdf МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ДІЄВОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ КРАЇНИ Популярные

Число скачиваний: 361

Огородня Євгенія Миколаївна

Харків, Україна

Дієва монетарна політика центрального банку є пріоритетним інструментом впливу при забезпеченні сталого розвитку економіки країни. Формування дієвої монетарної політики для забезпечення сталого розвитку економіки країни досить складний трудомісткий процес, який потребує належного оцінювання дієвості монетарної політики, оцінювання дієвості її трансмісійного механізму, формалізацію причинно-наслідкових зв’язків інструментів монетарної політики та показників сталого розвитку економіки, з врахуванням: рівнів при реалізації монетарної політики, впливу зовнішніх чинників, цільової орієнтації монетарної політики центрального банку країни. Оцінювання дієвості монетарної політики центрального банку країни

pdf ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРИКОТАЖНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ Популярные

Число скачиваний: 357

Савченко М. М.

м. Київ, Україна

Анотація. У статті досліджено стан текстильної промисловості України. Визначено основні показники діяльності підприємств текстильної галузі. Досліджено стан конкуренції на ринку текстильних послуг. Запропоновано стратегії, яких слід дотримуватися підприємствам текстильної галузі України, зокрема ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза».

pdf ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІРТҰТАС ЭКОНОМИКАЛЫҚ КЕҢІСТІК ҚАЛЫПТАСТЫРУДА АЛАТЫН ОРНЫ Популярные

Число скачиваний: 367

Гайсина Гульмира

Гайсина Акмарал

Атырау, Казахстан

Қазақстанның халықаралық аренадағы экономикалық бәсекелестігі мен белсінділігін арттыру, халықтың өмір сүру сапасын арттыру, жаңа көзқарастар мен өзгеше әдістер әкелуді талап етеді. Ал Қазақстанның қазіргі интеграциялық даму жолында сыртқы экономикалық саясатының басты бағыттарын сипаттайтын болсақ, мұндағы басты фактор көпвекторлылық болып табылады. Өйткені, Қазақстанды қоршап тұрған көптеген көршілер мен әріптестердің экономикалық және геосаяси жағдайы осыны белгілейді.