pdf ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРИКОТАЖНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ Популярные

Число скачиваний: 115

Савченко М. М.

м. Київ, Україна

Анотація. У статті досліджено стан текстильної промисловості України. Визначено основні показники діяльності підприємств текстильної галузі. Досліджено стан конкуренції на ринку текстильних послуг. Запропоновано стратегії, яких слід дотримуватися підприємствам текстильної галузі України, зокрема ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза».