default ПРАВО НА ЖИТТЯ ЯК ІМПЕРАТИВНА НОРМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Владелец

Усманов Юрій Ільдарович

аспірант кафедри міжнародного права

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,

Харків, Україна

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

О.В. Сенаторова

Анотація. Стаття присвячена висвітленню питання особливостей закріплення права на життя як норми загальнообов’язкового характеру в Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Проаналізовано і порівняно механізми захисту права на життя, їх переваги і недоліки в цьому міжнародному документі.

Ключові слова: право на життя, генезис права на життя, історичний розвиток права на життя, імперативна норма міжнародного права.