default ПОТЕНЦІАЛ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Владелец

Гальчак Тетяна Віталіївна

викладач іноземної мови Відокремленого підрозділу національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бережанський агротехнічний коледж»,

Бережани, Україна

Анотація. Представлено можливості компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах. Представлено характеристику психолого-педагогічних підходів українських та зарубіжних науковців до сутності компетентнісного підходу. Головна увага зосереджена на висвітленні потенціалу, яким володіє компетентнісний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх перекладачів під час вивчення фахових дисциплін..

Ключові слова: майбутні перекладачі, компетентнісний підхід, професійна компетентність, особливості професійної підготовки.