default 2ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Владелец

Коваленко Лариса Василівна,

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»,

Вінниця, Україна

Анотація. У статті розглядається співвідношення компонентів професійної компетентності та особистісних якостей вчителів української мови та літератури із врахуванням навчальних цілей всіх учасників освітнього процесу на основі результатів експериментального дослідження. Ключові слова: професійна педагогічна компетентність, особистісні якості, навчальні цілі, аранжування.