default ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБІЗНАНОСТІ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ

Владелец

Медведєва Юлія Вікторівна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

Харків, Україна

Анотація. У статті розглянуто проблему підвищення екологічної обізнаності учнів за допомогою інтерактивних методів. Описано переваги і недоліки технологізації навчального процесу. Здійснено огляд комп’ютерних навчальних програм природничої тематики.

Ключові слова: екологічна освіта, екологічна свідомість, інтерактивні методи, технологізація навчального процесу, компетентнісний підхід.