default МАЙДАЛАГИЧ ИШЧИ ҚИСМИ ДИАМЕТРИ БИЛАН ТЎЛИҚ КЕСИЛИШНИНГ ДАҒАЛ ОЗУҚА ТУРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Владелец

Машрабов Азиз Ахмедович, Абулқосимов Отабек Абдусатор ўғли,

Давуров Ёқибжон Баходир ўғли,Ғаффорова Шахло Вохит қизи,

Бекмуродов Умит Бекмуродович ТерДУ талабалари (Ўзбекистон)

Ишчи қисм айланишлар сони, тиғнинг ўткирлик бурчаги, ишчи қисм кенглиги ва узилаётган дағал озуқа массаси ўзгармас бўл¬ганда маккажўхори, беда сомон ва табиий ўтлардан олинган дағал озуқаларнинг тўлиқ кесилиши ишчи қисм диаметрига боғлиқлиги, яъни ишчи қисм диаметри 200 мм дан 450 мм гача ўзгарганда ҳосил бўлган боғланиш 5 ва 6 расмларда келтирилган.