default МАЙДАЛАГИЧ ИШЧИ ҚИСМИ ТИҒИ ЎТКИРЛИК БУРЧАГИ БИЛАН ЭНЕРГИЯ САРФИНИНГ ДАҒАЛ ОЗУҚА ТУРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Владелец

Машрабов Азиз Ахмедович, Абулқосимов Отабек Абдусатор ўғли,

Давуров Ёқибжон Баходир ўғли,Ғаффорова Шахло Вохит қизи,

Бекмуродов Умит Бекмуродович Термез талабалари (Ўзбекистон)

Ишчи қисм айланишлар сони, диаметри, бункер кенглиги. Узилаётган масса ўзгармас бўлганда маккажўхори, сомон, беда ва табиий ўтлардан олинган дағал озуқаларни майдалаш учун сарф бўлган энергия сарфини ишчи қисм тиғи ўткирлик бурчагига боғ¬лиқлиги, яъни кесиш бурчаги 220 дан 710 гача ўзгарганда ҳосил бўлган боғланишлар 3 ва 4 расмда келтирилган.