default ДАҒАЛ ОЗУҚА МАЙДАЛОВЧИ МАШИНАНИ НАЗАРИЙ ТАДҚИҚ ЭТИШ НАТИЖАЛАРИ

Владелец

Машрабов Азиз Ахмедович, Абулқосимов Отабек Абдусатор ўғли,

Давуров Ёқибжон Баходир ўғли,Ғаффорова Шахло Вохит қизи,

Бекмуродов Умит Бекмуродович Термез, (Ўзбекистон)

Машина стационар бўлиб, унинг ишчи қисмлари ҳаракатни электродвигателдан олади. Майдалагич зарбий таъсирни ҳисобга олган ҳолда роторли аппаратнинг пояли масса билан ўзаро таъсири ва уларнинг болғачалар бўйича силжинишнинг таҳлили ишлаб чиқилган. Роторли майдалагич аппаратнинг асосий ўлчамларини аниқлаш бўйича аналитик боғланишлар ишлаб чиқилган ва кесиб эзгич майдалагичнинг принципиал тасвири ишлаб чиқилди (1.1-расм).