default МАЙДАЛАГИЧ ИШЧИ ҚИСМИ ДИАМЕТРИ БИЛАН ЭНЕРГИЯ САРФИНИНГ ДАҒАЛ ОЗУҚА ТУРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Владелец

Машрабов Азиз Ахмедович, Абулқосимов Отабек Абдусатор ўғли,

Давуров Ёқибжон Баходир ўғли,Ғаффорова Шахло Вохит қизи,

Бекмуродов Умит Бекмуродович ТерДУ талабалари (Ўзбекистон)

Ишчи қисм айланишлар сони, диаметри, тиғнинг ўткирлик бурчаги ишчи қисм кенглиги ва узилаётган масса ўзгармас бўлганда маккажўхори, сомон, беда ва табиий ўтлардан олинган дағал озуқаларни майдалашдаги энергия сарфи ишчи қисм диаметрига боғлиқ, яъни ишчи қисм диаметри 190 мм дан 390 мм гача ўзгарганда ҳосил бўлган боғланиш 7 ва 8-расмда келтирилган.