default ДАҒАЛ ОЗУҚАБОП ЎСИМЛИК ПОЯЛАРИНИ КЕСИШ КУЧИНИ АНИҚЛАШ

Владелец

Машрабов Азиз Ахмедович, Абулқосимов Отабек Абдусатор ўғли,

Давуров Ёқибжон Баходир ўғли,Ғаффорова Шахло Вохит қизи,

Бекмуродов Умит Бекмуродович ТерДУ талабалари (Ўзбекистон)

Кесиш кучи пояни кесилаётган вақтда ишқаланиш кучини ҳисобга олмаган ҳолда маълум формула бўйича аниқланади. (1.1) бу ерда – пояни кесишда тиғнинг кесишга қатнашувчи қисмининг узунлиги, ; - контакт жойидаги кучланиш, . (3.3) пунктда келтирилган дағал озуқа майдалагичнинг техно¬логик тасвиридан маълум бўлдики, кесими пастки ярусда ҳосил бўлди ва тиғ қиррасининг ўткирлик бурчаги қуйидагича: