default МАЙДАЛАГИЧ ИШЧИ ҚИСМИДАГИ ПИЧОҚЛАР СОНИ БИЛАН ТЎЛИҚ КЕСИЛИШНИНГ ДАҒАЛ ОЗУҚА ТУРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Владелец

Машрабов Азиз Ахмедович, Абулқосимов Отабек Абдусатор ўғли,

Давуров Ёқибжон Баходир ўғли,Ғаффорова Шахло Вохит қизи,

Бекмуродов Умит Бекмуродович ТерДУ талабалари (Ўзбекистон)

Ишчи қисм диаметри, ишчи қисм кенглиги айланишлар сони, тиғнинг ўткирлик бурчаги ва узилаётган (дағал озуқа) масса ўзгар¬мас бўлганда маккажўхори, беда сомон ва табиий ўтлардан олин¬ган дағал озуқаларнинг тўлиқ кесилиши ишчи қисмдаги пичоқлар сонига боғлиқ яъни майдалагич ишчи қисмидаги пичоқлар сони 1 донадан 6 донагача ўзгарганда ҳосил бўлган боғланиш 9 ва 10 расмларда келтирилган.